Tại sao ứng dụng Bluezone cần bật Bluetooth?

Gần đây, mọi người được khuyến khích tải về ứng dụng Bluezone để phát hiện việc tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, và rất nhiều người đã đặt câu hỏi như trên tiêu đề. Vậy tại sao lại là Bluetooth mà không phải là GPS? Bài viết này sẽ trả lời và giải thích câu hỏi đó dưới góc độ kỹ thuật.

Continue reading “Tại sao ứng dụng Bluezone cần bật Bluetooth?”

Tagged :