Hướng dẫn thay đổi mật khẩu khóa thông minh VHSC

Gần đây, khu Vinhomes Smart City đã bắt đầu bàn giao căn hộ và nhà nào cũng được trang bị một ổ khóa thông minh dùng mật khẩu. Tuy nhiên, trong lúc bàn giao và hướng dẫn đổi mật khẩu, nhân viên bàn giao nói rằng sau khi đổi thì không xóa được mật khẩu mà chỉ có thể thêm mật khẩu mới. Là dân IT tôi cảm thấy điều này… sai sai, vì không có ổ khóa thông minh nào mà lại “kém thông minh” như thế được. Đến hôm nay có việc phải lên nhà, tôi mới thử nghiên cứu cái ổ khóa và quả thực là đúng như tôi nghĩ, đã là ổ khóa thông minh thì phải có cách đổi được mật khẩu. Continue reading “Hướng dẫn thay đổi mật khẩu khóa thông minh VHSC”