Catwalk for ladies

Bộ ảnh: Catwalk for ladies Người mẫu: Siêu mẫu MC Nguyễn Phương Mai Hoa khôi HANU Phạm Thu Vân Hajul

Mẹ, con và em

Bộ ảnh: Mẹ, con và em Địa điểm: Jolly Joker studio